• ترجمانه: پایگاه خبری تخصصی ترجمه
 • روزنوشت - سید حسین طاهری
 • سایت خبری تفتان
  سایت خبری تفتان
  http://www.taftanpress.com
 • انجمن بیان ایران
  انجمن بیان ایران
  http://www.bayan.org.ir
 • شبکه مجازی جشنواره های دانشجویی
 • دانشگاه جاوید
  دانشگاه جاوید
  http://www.javid.ac.ir
 • مجله دلتای مثبت
  مجله دلتای مثبت
  http://www.deltamosbat.com
 • سایت خبری سفیر
  سایت خبری سفیر
  http://www.safirnews.com
 • باشگاه سمن
  باشگاه سمن
  http://www.samanclub.com
 • شبکه ایران زنان
  شبکه ایران زنان
  http://www.iranzanan.com
 • راوی
  راوی
  http://www.raavy.ir
 • مهندس عباس رجایی (نماینده مجلس)
 • قلم سبز ایران
  قلم سبز ایران
  http://www.irangreenpen.ir
 • مجله اینترنتی دخت ایران
 • شرکت ساختمانی و راهسازی دقیق
 • سایت خبری وخت
  سایت خبری وخت
  http://www.wakht.com
 • شرکت مهندسی بن دژ کاو
 • کانون اندیشه جوان
 • انتشارات کلید آموزش
 • مجله اینترنتی موازی
 • انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
 • بچه های قلم
  بچه های قلم
  http://www.bachehayeghalam.com
 • مجله اینترنتی بلوط
 • مجله اینترنتی فصل نو
 • سایت خبری داور
  سایت خبری داور
  http://www.daavar.com
 • حاج حمید
  حاج حمید
  http://www.hajhamid.com