سایت خبری وخت    
wakht.com.jpg

کلیدواژه ها: قرمز, گرافیک ساده و روان, افغانستان, ابی نفتی, سفید, سیاسی, سایت دو زبانه, طراحی سایت خبری